ÚAMK ČR

Před několika měsíci se na mezinárodním veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2007 zastavil na stánku Ministerstva vnitra a Policie ČR zástupce výrobce nového bezpečnostního prvku pro automobily. V současnosti již nový prvek prošel všemi atesty a je k dispozici.

Bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku (AutoBeDeka) je zařízení, které splňuje dva účely. V první řadě jde o bezpečnostní funkci. Po odstavení osobního motorového vozidla na pozemní komunikaci a manipulaci s vozidlem nebo s nákladem se bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku zavěsí na spodní hranu otevřeného zavazadlového prostoru přes zadní nárazník. Bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku působí jako výstražný prvek pro zlepšení viditelnosti stojícího vozidla.

Další funkce bezpečnostního ochranného potahu zadního nárazníku je zabránění znečištění oděvu osoby manipulující v zavazadlovém prostoru. Ke znečištění dochází otěrem o zadní nárazník.

Proč použít AutoBeDeku

Každý řidič si jistě vzpomene na "své" zážitky při nuceném zastavení vozidla na pozemní komunikaci a na instalaci výstražného trojúhelníku za tmy, v dešti či za mlhy anebo pouhopouhé vykládání obsahu zavazadlového prostoru přes nárazník, který je zablácen či mokrý.

Popisovaný výrobek má především za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem. Zákon č. 361/2000 Sb., v paragrafu 26 odst. 3 stanoví, že každý řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání (např. při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo na nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost řidiče), jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.

Ze zkušeností je známo, že výstražný trojúhelník není vždy dostačující a nemusí být vždy dobře vidět, zejména vezmeme-li v úvahu lidský faktor při umísťování trojúhelníku. Řidič neumístí výstražný trojúhelník na předepsanou vzdálenost, projíždějící vozidla ho mohou povalit či znečistit odstřikujícími nečistotami z vozovky. Bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku, podstatně zvyšuje viditelnost odstaveného vozidla. Tím, že je bezpečnostní ochranný potah umístěn výše než na zemi stojící výstražný trojúhelník, budou jej a tedy i odstavené vozidlo, vidět ostatní účastníci silničního provozu dříve a na větší vzdálenost. AutoBeDeka řeší také kritickou situaci na silnici, když dojde k odstavení vozidla a řidič teprve odchází postavit trojúhelník a vozidlo v tomto okamžiku není ještě nijak označeno a samozřejmě i opačně. Další z možností je využití při vlečení vozidla. Reflexní potah umístit na zadní nárazník a zafixovat pomocí gumových lanek.

Vidět a být viděn

Nejde jen o pouhý slogan, ale o cestu ke snížení úrazů a dalších následků při dopravních nehodách. Za snížené viditelnosti musí účastníci silničního provozu jízdě i chůzi věnovat obzvláště zvýšenou pozornost. Snížená viditelnost je příčinou úmrtí chodců v důsledku dopravní nehody v obci v 50 % a mimo obec dokonce v 80 %. Vidět a zejména být viděn je proto klíčovou zásadou v dopravním prostředí. Viditelnost lze zvýšit vhodnými doplňky z reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič odstavené nebo odtahované vozidlo zaznamenat.

Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Samozřejmostí AutoBeDeky je, že splňuje náročnou normu EN 471 pro reflexní materiály. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mají chodci, cyklisté a řidiči dostatek času na bezpečnou reakci.

Především bezpečnost silničního provozu

Jakékoliv zařízení, nebo opatření, které přispěje k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je přínosem. V důsledku značné nehodovosti na našich silnicích je nutno jakoukoliv pozitivní snahu o zvýšení bezpečnosti jedině přivítat. Je evidentní, že jednodušší a rozhodně lacinější je prevence než řešení následných škod a úrazů. V důsledku výše uvedených výhod a pozitiv je bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku rozhodně přínosem pro bezpečnost a ochranu zdraví. I když nemůže plně nahradit ve smyslu § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., v platném znění, vybavení vozidla povinnou výbavou (zejména výstražný trojúhelník), určitě značnou měrou přispěje k ochraně zdraví a života řidičů a celé osádky vozidla. Rovněž přispěje k ochraně materiálních hodnot potažmo majetku firmy i jednotlivce.

Zdroj: MVČR