WEBReporter - AutoBeDeka přispívá k bezpečí řidičů

Společnost KRO-MEL uvedla na trh bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku (AutoBeDeku), který přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem na okraji vozovky. Po odstavení vozidla na pozemní komunikaci a se bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku zavěsí na spodní hranu otevřeného zavazadlového prostoru přes zadní nárazník. Bezpečnostní ochranný potah zadního nárazníku působí jako výstražný prvek pro zlepšení viditelnosti stojícího vozidla. Další funkce bezpečnostního ochranného potahu zadního nárazníku je zabránění znečištění oděvu osoby manipulující v zavazadlovém prostoru. Ke znečištění dochází otěrem o zadní nárazník.

Ze zkušeností je známo, že výstražný trojúhelník není vždy dostačující a nemusí být vždy dobře vidět, zejména vezmeme-li v úvahu lidský faktor při umísťování trojúhelníku. Řidič neumístí výstražný trojúhelník na předepsanou vzdálenost, projíždějící vozidla ho mohou povalit či znečistit odstřikujícími nečistotami z vozovky. AutoBeDeka podstatně zvyšuje viditelnost odstaveného vozidla tím, že je umístěna výše než na zemi stojící výstražný trojúhelník. AutoBeDeka řeší také kritickou situaci na silnici, když dojde k odstavení vozidla a řidič teprve odchází postavit trojúhelník a vozidlo v tomto okamžiku není ještě nijak označeno a samozřejmě i opačně. Další z možností je využití při vlečení vozidla.

Reflexní materiál je v noci vidět na třikrát větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na desetkrát větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mají chodci, cyklisté a řidiči dostatek času na bezpečnou reakci.

AutoBeDeka bude v dohledné době k dostání v specializovaných sítích a prodejnách s automobilovým příslušenstvím za cenu 1190 korun včetně DPH. V žádném případě nenahrazuje přenosný výstražný trojúhelník dle příslušné vyhlášky.

Zdroj: www.webreporter.cz